Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 14 2017

Mężczyzna musi dbać o swoją kobietę, a nie liczyć, że ona będzie go ciągle ogarniać i mu wybaczać.
— kocham mojego brata
Reposted frommissmaya missmaya viaoutoflove outoflove
- Czego ci najbardziej brakuje?
- Ludzi, od których się oddaliłem.
— Humans of New York: Stories

August 13 2017

1132 8ad6 390
Chciałabym kiedyś usłyszeć proste: ' jesteś taka, jakbym chciał'.
Nigdy nie rań kogoś, kto mówi, że Cię kocha i przy tym patrzy Ci głęboko w oczy. Kogoś, kto nie wstydzi się płakać przy Tobie, ani śmiać się w głos. Nie wiesz, jaka walka toczyła się w nim, zanim Ci zaufał. To ktoś, kto poznał życie z gorszej strony i nie zasługuje więcej na cierpienie. 
Czasem dzień jest zły tylko dlatego, że Cię w nim nie ma.
— m
Reposted fromffinak ffinak viaoutoflove outoflove
Są takie piosenki, które muszą być słuchane jak najgłośniej, i takie, które najlepiej brzmią po cichu.
Reposted fromlittlefool littlefool vianataliana nataliana

July 30 2017

4799 ed5d 390
Reposted frombanitka banitka viaSkydelan Skydelan
4787 54a1 390
Reposted frombanitka banitka viaSkydelan Skydelan
4786 a413 390
Reposted frombanitka banitka viaSkydelan Skydelan
Who cares if one more light goes out?
(...)
Who cares when someone's time runs out?
— Linkin Park "One More Light"
Reposted fromxalchemic xalchemic viaAmberfromgao Amberfromgao

July 27 2017

3696 7606 390
Reposted fromoutoflove outoflove viaweheartit weheartit

July 24 2017

nie goń za kimś, kto nie chce z Tobą rozmawiać i nie szuka Twojego towarzystwa.
— szacunek do siebie przede wszystkim
Reposted frombimbka bimbka viaSkydelan Skydelan
Już było paru takich, których też byłem pewien...
— ZBUKU
Reposted frompozakontrola pozakontrola vianowaczi nowaczi

July 21 2017

Mówi się, że kobieta bezwarunkowo kocha tylko raz. Później nie jest już taka głupia. 
www.pokolenieidea.com
Reposted fromniskowo niskowo viaohhh ohhh
5887 ba46 390
Reposted frommiss-underwater miss-underwater viaoll oll
0326 7322 390
Reposted fromsonaive sonaive viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl