Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 16 2017

Nigdy nie kłóć się w łóżku. Możesz się w nim godzić. Pilnuj, żeby to, co ze świata, nie wchodziło między Was przynajmniej tam. Noc ma być czuła.
— Ian Kerner
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viasognito sognito

May 15 2017

7422 a610 390
Reposted fromczarnycukier czarnycukier viaSkydelan Skydelan
5873 36d8 390
Reposted fromclerii clerii viaSkydelan Skydelan

April 27 2017

Jeśli ktoś nie reaguje na twoje uczucie, odpuszczaj. Nie proś, nie pytaj, nie walcz. Tak często nie widzimy, że nie powinniśmy iść dalej.
Reposted fromLadyKamikaZe LadyKamikaZe viaMissMurder MissMurder
Najczęściej poruszają nas słowa, które ktoś powiedział niechcący, mimochodem. Nie o tym myślał, nie o to mu chodziło, a to trafiło…
— W. Ziółek
Reposted fromxalchemic xalchemic viaSkydelan Skydelan
9124 4677 390
Reposted fromshitsuri shitsuri viaSkydelan Skydelan

Czy to nie absurdalne, że wspomnienia o dobrych czasach o wiele częściej doprowadzają do łez, niż wspomnienia o tych złych?

— Walter Moers
Reposted fromSmerfMaruda SmerfMaruda viaSkydelan Skydelan
Wiesz? Za dobra byłaś. 
Za dobra i za mądra dla gościa, który używał mózgu sporadycznie. 
— Kobus
Reposted fromimpulsivee impulsivee viaSkydelan Skydelan
2281 7132 390
Dobre kobiety, mają w życiu najgorzej. Puszczają w niepamięć najprzykrzejsze słowa i zachowania. Wybaczą, dają kolejne szanse, choć nie zawsze powinny. Poświęcą swój czas. Najczęściej dla osób, które na to w ogóle nie zasługują.
— Gentleman
Reposted fromataszka ataszka viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
7723 217d 390
Reposted fromwezuwia wezuwia viafrytkatosia frytkatosia
Ale jeśli ktoś z was przeżył kiedyś coś podobnego - jeśli płakał całą noc, aż zabrakło mu łez - to wie, że w końcu przychodzi pewien szczególny rodzaj spokoju. Człowiek czuje się tak, jakby już nic nigdy nie miało się zdarzyć
— C. S. Lewis
- Czego się najbardziej boisz w życiu?
- Że mnie ominie.
Reposted frommiszczu miszczu viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
2494 2550 390
Reposted frompogromcazelkow pogromcazelkow viairmelin irmelin
6528 deeb 390
Reposted fromnyaako nyaako viafrytkatosia frytkatosia
Dlaczego przyjaźni nie traktuje się na równi ze związkiem? A może jest lepsza? Dwoje ludzi pozostaje razem przez lata, a wiążą ich nie seks, nie atrakcyjność fizyczna, nie pieniądze, nie dzieci, nie własność, lecz wzajemna zgoda na bycie razem, wzajemne zobowiązanie wobec unii, która nie daje się skodyfikować. Przyjaźń oznacza bycie świadkiem dręczących nieszczęść przyjaciela, długich okresów nudy i rzadkich triumfów. To przywilej bycia przy drugiej osobie w jej najtrudniejszych chwilach i świadomość, że samemu też można się przy niej czuć podle.
— Hanya Yanagihara - Małe życie
Człowiek traci grunt pod nogami, kiedy traci ochotę do śmiechu.
— Ken Kesey
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
2143 7373 390
Reposted fromAng3ll Ang3ll viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl