Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 08 2019

7821 28f1 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaSkydelan Skydelan
4005 207f 390
Reposted fromsoftboi softboi viaegzystencja egzystencja
4555 fb16 390
Reposted fromsoftboi softboi viairmelin irmelin
9038 fe68 390
Reposted fromLotte Lotte vianowaczi nowaczi

June 06 2019

5332 0a0e 390
Reposted fromkarahippie karahippie viaSkydelan Skydelan
9498 ccc3 390
Reposted fromsoftboi softboi viaSkydelan Skydelan
9518 2746 390
Reposted fromsoftboi softboi viaSkydelan Skydelan
1776 44a6 390
Reposted fromsoftboi softboi viamadameimperfect madameimperfect

June 03 2019

Nikt z nas nie opuści tego świata żywy, więc, proszę, przestań się obciążać zbyt wieloma myślami i zakazami. Jedz pyszne jedzenie. Biegaj w słońcu. Skacz do morza. Mów prawdę, która kryje się w Twoim sercu. Pozwól sobie być głupi. Bądź przyjacielski. Bądź zabawny. Nie ma czasu na nic innego! 
— Keanu Reeves
Reposted fromlovvie lovvie viaShameOnMe ShameOnMe
Pomyśl: będziemy mieć własny dom. Będzie ci źle, będą cię zdradzać i wyszydzać ludzie; wtedy wrócisz do naszego domu i powiesz tylko: "To jest nasz dom". Świat wyda ci się inny, jeśli spojrzysz nań przez okno naszego domu.
— Marek Hłasko
7974 7cc7 390
Reposted fromvanirr vanirr viaSkydelan Skydelan
Od słowa do słowa umówiliśmy się na randkę, potem kolejną i kolejną. Czekałam na moment, kiedy czar pryśnie. Nigdy nie byłam z mężczyzną dłużej niż sześć miesięcy, ale tym razem rozczarowanie nie nadeszło. Zaczęły się za to szczere rozmowy, odsłanianie kart, jedna za drugą, jakbym patrzyła na Księżyc w nowiu, który powoli przechodzi w pełnię. Wszystko otoczone aurą niepewności. Umierałam z przerażenia, że on czegoś nie zaakceptuje, ale cierpliwie czekał i przyjmował wszystko. Bliskość. Pierwszy raz w życiu poczułam, że mogę być z mężczyzną blisko. Znał moją przeszłość, wiedział, dlaczego jestem spragniona akceptacji, miłości, i dawał mi to wszystko z nawiązką.
— Alicja Sinicka - "Winna"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viahereyes hereyes
5547 2608 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viahereyes hereyes
Tak więc pytam: - Co musi zacząć dziać się, żeby zaczęło dziać się? - Musi pojawić się drugi człowiek. - I wtedy się dzieje? - Wtedy dzieje się.
— Edward Stachura
Reposted frommothsdevourer mothsdevourer viahereyes hereyes
Wyłącznie o Tobie myślę po przebudzeniu. Wyłącznie Ciebie chcę widzieć na koniec dnia. Wyłącznie Ty mi się śnisz. Wyłącznie Ciebie chcę całować. Wyłącznie z Tobą chcę marzyć. Wyłącznie dzięki Tobie chcę się śmiać.Wyłącznie z Tobą chcę chodzić na mecze. Wyłącznie Twoje oczy chcę oglądać co dnia. Wyłącznie z Tobą chcę pić kawę czy zimno piwo.Wyłącznie z Tobą chcę żyć. Wyłącznie Ty.
— N. Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viaataszka ataszka
Związki nas stwarzają. Są czymś najważniejszym w życiu. Od tego, z kim jesteś, zależy to, kim będziesz. Nie jesteś tym, co jesz, ale tym, kogo kochasz.
— Manuela Gretkowska, Trudno z miłości się podnieść.
Reposted frommhsa mhsa viafrytkatosia frytkatosia
5546 9924 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viaunmadebeds unmadebeds
0740 6aed 390
Reposted frompchamtensyf pchamtensyf viahereyes hereyes
8101 3484 390
Reposted fromloveproof loveproof viahereyes hereyes
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl