Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 26 2019

Dopamina uzależnia. Dlatego uzależniają nas osoby, z którymi wyjątkowo dobrze spędza nam się czas. Uzależniamy się od ich bliskości, bo jesteśmy przy nich dopaminowo pozytywie pobudzeni. I kiedy ta osoba odchodzi, to tęsknimy. Chcemy, żeby ona była cały czas, dlatego kontynuujemy daną relację. Czasami bywa to niebezpieczne.
— Janusz Leon Wiśniewski

March 24 2019

0751 500b 390
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viaguerriera guerriera
4250 ac69 390
Reposted fromsoftboi softboi viaegzystencja egzystencja
Tęsknota to uczucie, które może zniszczyć każdy związek, a jednocześnie potrafi wzmacniać to, co siedzi w naszych sercach. Miłość podszyta jest tęsknotą, bo kilka chwil bez ukochanej osoby wydaje się być wiecznością.
— K.N. Haner
Reposted fromnacpanaa nacpanaa

Och nie, żadna miłość nie przetrwa w milczeniu.

— Milan Kundera - "Tożsamość"
Reposted fromshakeme shakeme viaoll oll
Nie zapominaj o ludziach, że mają grypę, imieniny, małe kłopoty nudne historyjki do opowiedzenia przez telefon. Nie zapominaj, chociaż oni też nie mają czasu. I mogą zapomnieć.
— K. Gucewicz-Przybora "Memento"
Reposted fromxalchemic xalchemic viaSkydelan Skydelan
Jeśli nie uchwycisz u kogoś tej odrobiny wariactwa, nie możesz go pokochać. Jeśli nie uchwycisz jego punktu szaleństwa, przechodzisz obok. Czyjś punkt szaleństwa jest źródłem jego uroku.
— Delphine De Vigan - "Prawdziwa historia"
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaSkydelan Skydelan
Znacie takich ludzi, z którymi nie widzieliście się całe wieki, a kiedy znowu się spotykacie, czujecie, jakbyście się w ogóle nie rozstawali? Trzymajcie się ich.
— Brittainy C. Cherry
2833 e3e6 390
Reposted fromsoftboi softboi viatoffifee toffifee

To po prostu tak się dzieje. Pewnego dnia się budzisz, i okazuje się ,że już jesteś dorosła.

— skydelan
Reposted fromSkydelan Skydelan
Kobieta, która krzyczy w nocy, nie warczy w dzień.
— K.N. Haner
Reposted fromnacpanaa nacpanaa

March 23 2019

1312 7651 390
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viatoffifee toffifee
19.02.19  czasem tu wracam przewijam stronę w dół przypominam sobie  nadal nieszczęśliwa  tak mi się zdaje  co patrząc wstecz jednak było fajnie chyba nadal jest
— Aleksandra C.
Reposted frommerce merce viaegzystencja egzystencja
Jak kogoś dobrze znasz, możesz się z nim widywać albo codziennie, albo raz na trzy miesiące. Efekt jest ten sam. W przyjaźni ważna jest lojalność i to, by lubić kogoś razem z jego wadami. A najlepiej, żeby one cię śmieszyły.
— Agnieszka Dygant
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaHIPHOP4LIFE HIPHOP4LIFE
- A co Ty się tak do mnie cały czas uśmiechasz?    
- Cieszę się z Ciebie.   
- Ze mnie się cieszysz?   
- Tak. Cieszę się, że istniejesz. Twoje istnienie stanowi dla mnie niewyobrażalne szczęście. ”
— Aleksandra Steć
Reposted fromlovvie lovvie via10pln 10pln

March 11 2019

6507 04f9 390
Reposted frometernaljourney eternaljourney vianowaczi nowaczi

March 10 2019

1632 d366 390
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viatractable tractable
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl