Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 15 2017

Momenty w których łamie nam się głos, należą do najważniejszych.

Reposted fromoutoflove outoflove viasognito sognito

October 08 2017

6254 3803 390
Reposted fromkostuchna kostuchna viatoffifee toffifee

October 07 2017

8243 c1bb 390
w życiu najtrudniejsze jest odkrywanie swojej tożsamości. Czy ta whisky rzeczywiście ci smakowała, czy może tak ci się wydawało, bo smakowała twoim kolegom? Czy kupiłeś ten telefon dla siebie, czy żeby pokazać, że cię stać? Czy słuchasz tej muzyki dlatego, że ci się podoba, czy dlatego, że słuchają jej twoi znajomi, a ty boisz się przyznać, żeby cię nie wyśmiali? Co jest naprawdę twoje? Z takich drobnych rzeczy układa się nasza tożsamość. Kiedy wiesz, co naprawdę lubisz, trochę bardziej wiesz, kim jesteś.  
— Piotr C. "Brud"
Reposted fromdreamadream dreamadream viatulele tulele
6380 56e9 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viaoutoflove outoflove
Reposted fromdramaaddict dramaaddict viatoffifee toffifee
Liczy się jego spojrzenie. Dla kobiety wiedzieć, że podoba się facetowi jest jak kupić ulubione ciastko, zeżreć je i nie przytyć. Jak dostać osiemdziesięcioprocentową zniżkę na kieckę w sklepie odzieżowym.
— Piotr C. pokoleneikea.com
Reposted frompanikea panikea viatoffifee toffifee
Czasami nie mamy drugich szans. Czasami rzeczy po prostu się kończą.
— Colleen Hoover
1197 8eee 390
Reposted fromnyaako nyaako viacytaty cytaty
Ból zanika... Chyba że go karmisz.
— Once upon a time
Reposted frompensieve pensieve viairmelin irmelin

October 05 2017

October 03 2017

Pamiętam rozmowę z mamą, kiedy jeszcze byłam dzierlatką. Powiedziała, że jak się idzie z chłopakiem do restauracji i to on zaprasza, to powinno się mieć przy sobie tyle gotówki, aby móc za siebie zapłacić, wstać od stołu i wyjść. To była lekcja dla nastolatki o niezależności. I ja te lekcje mocno przyswoiłam. Niezależnie od tego na jakim jestem etapie w życiu mam poczcie, że na wszystko sama zapracowałam. Że, gdyby coś się wydarzyło mogę "wstać od stołu" w poczuciu niezależności. I to chyba też stwarza warunki do równej relacji partnerskiej.
— Maja Bohosiewicz o niezależności kobiet
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viabederektorem bederektorem
0812 d72f 390
Reposted fromscorpix scorpix viatulele tulele

September 25 2017

1314 4639 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaspokodama spokodama
When was the last time anyone ever told you how important you are?
— Maya Angelou (via dollykadulha)
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viaspokodama spokodama
7825 e74c 390
Reposted fromkotowate kotowate viaSkydelan Skydelan

wiesz czego się boję? tego później. tej obojętności. tego traktowania partnera jak stary mebel który po prostu jest i z którym nie trzeba rozmawiać. bo przecież nic nowego nie powie.

boje się tego życia obok siebie 
i rzucania raz w tygodniu słowa kocham
z przyzwyczajenia.

— Retoryka. / zgodnie z dobowym rozkładem jazdy.
i wasn’t hard to love. so fuck you for making me feel like i was when all i ever did for you was love you.
— A.M// love pt 1 (via tullipsink)
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viaspokodama spokodama
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl