Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 26 2018

0461 93a3 390
Reposted fromSkydelan Skydelan viastylte stylte

Pamiętaj, że facet ma być dodatkiem, przy którym rozkwitasz a nie całym twoim światem, w którym się zamykasz

Reposted fromanilo anilo vianiskowo niskowo
4077 3710 390
Reposted fromSkydelan Skydelan viapyotrus pyotrus
4029 0212 390
Reposted fromartbun artbun viapyotrus pyotrus
Pamiętaj, że nikogo na siłę nie uszczęśliwisz. Jeśli ktoś zdecydował, że mu lepiej bez Ciebie, odwróć się i odejdź. Bez słowa. Zostaw go sam na sam z pustką, która jest jego wyborem.
— znalezione.
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viapyotrus pyotrus
6872 f44e 390
J. A.
Reposted frombrokenhabit94 brokenhabit94 viapyotrus pyotrus
9515 ccd3 390
Reposted fromczarnycukier czarnycukier viapyotrus pyotrus
3475 950f 390
Reposted fromkarahippie karahippie viahereyes hereyes
2804 e541 390
Reposted fromSkydelan Skydelan viamarkotna markotna
7596 ec8d 390
Reposted fromfukuku3 fukuku3 viatoffifee toffifee
Myślę, że w życiu są takie sukcesy, które w rzeczywistości były naszymi największymi porażkami. I porażki, które z perspektywy czasu okazały się być dla nas dobre. Życie zaskakuje. Są bliscy ludzie, którzy tak naprawdę są bardziej odlegli niż niejedna z gwiazd na niebie. I tacy, którzy mimo złudnego dystansu budują nasze serce. Są miłości, które okazały się być błędami. Są błędy, które tak naprawdę były miłością.
— Aleksandra Steć
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viatoffifee toffifee
Wie pan, każdy człowiek ma jakąś potrzebę kontaktu z ludźmi, ale kontaktu nie przypadkowego, tylko jakiejś bliskości charakteru, myślenia, nastroju.
— Tadeusz Konwicki.
Reposted fromnutt nutt viatoffifee toffifee
9931 5f27 390
Reposted frommglistyporanek mglistyporanek viatoffifee toffifee

May 24 2018

Zamiast się nieustannie krytykować, potraktuj siebie tak jak kogoś, kogo kochasz. Aha, i jeszcze jedno: Pogódź się z tym, że każdego dnia na pewno coś spieprzysz.
— Brene Brown / psycholog
Reposted fromkyte kyte viatake-care take-care
Kiedy ktoś zapyta mnie czym jest szczęście, opowiem mu o Tobie.
— Znalezione/Facebook
Reposted fromimpulsivee impulsivee viaataszka ataszka
Pamiętaj, że możesz na mnie liczyć. Razem być może zwariujemy, ale na pewno sobie poradzimy.
— Aleksandra Steć
Reposted frompasazerka pasazerka vianiskowo niskowo
chciałabym...
zrobić Ci kiedyś herbatę. trzymając głowę na Twoich kolanach słuchać ulubionej piosenki. nie martwić się, że powiem coś, co może być zbyt poważne. zobaczyć Cię, kiedy jesteś zazdrosny. trzymać za rękę na koncercie ulubionego zespołu. leżeć z Tobą na łące i opowiadać o chmurach. widzieć radość w Twoich oczach, kiedy razem idziemy. 
...wiele rzeczy..."
Reposted fromblacksunshine blacksunshine vianiskowo niskowo
My grandmother once told me, ‘Relationships are work, honey, and they aren’t 50/50. Some days when I get up I only feel like giving 10%, then your granddaddy has to give 90% that day. But there is always 100% love.‘
Leigh Ann Lunsford
(via wordsnquotes)
Reposted fromMidnightMarauder MidnightMarauder viapyotrus pyotrus
8015 053c 390

teenageers:

Do I ?

Reposted fromSkydelan Skydelan viapyotrus pyotrus
Reposted fromFlau Flau viapyotrus pyotrus
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl