Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 14 2019

6221 6309 390
Reposted fromnoirchocotte noirchocotte viaSkydelan Skydelan
3368 7b38 390
Reposted fromcalifornia-love california-love viaSkydelan Skydelan
      
Reposted fromilovemovies ilovemovies viaSkydelan Skydelan
To takie straszne, ile tak naprawdę można na kogoś czekać.
— Jakub Żulczyk, Radio Armageddon
Reposted fromdisorderly disorderly viaSkydelan Skydelan
0974 1565 390
Reposted fromMrsDarkness MrsDarkness viaSkydelan Skydelan
2576 2f70 390
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viahereyes hereyes

February 12 2019

5924 37c2 390
Są sytuacje, w których kobiece serce potrzebuje pomocy męskiego rozsądku, by świat wokół nie rozpadł się w drobny mak.
— Anna J. Szepielak
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaxvcth xvcth
Coś wam powiem: każdy samotnik, choćby się zaklinał, że tak nie jest, pozostaje samotny nie dlatego, że lubi, ale dlatego, że próbował stać się częścią świata, ale nie mógł, bo doznawał ciągłych rozczarowań ze strony ludzi.
— Jodi Picoult "Bez mojej zgody"
Reposted fromEmisja Emisja viaSkydelan Skydelan
Najtrudniej jest wybaczyć samemu sobie.
— Antonia Michaelis – Baśniarz
Reposted fromnazwabyla nazwabyla viaSkydelan Skydelan
" Moja zaleta to dobre serce. A wadą jest to, że zbyt często jest dobre. "
— Billie Joe Armstrong
Reposted fromRuda-Shuty Ruda-Shuty viaSkydelan Skydelan
Znacie takich ludzi, z którymi nie widzieliście się całe wieki, a kiedy znowu się spotykacie, czujecie, jakbyście się w ogóle nie rozstawali? Trzymajcie się ich.
— Brittainy C. Cherry
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaSkydelan Skydelan
To ciekawe, jak przy niektórych ludziach człowiek może się poczuć swobodnie, niemal jak w domu.
— Kathryn Croft
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaSkydelan Skydelan
"Spotkasz pewnego dnia kogoś, kto całkiem odmieni Twoje życie. Odnowi Twoją wiarę w ludzi, we własne siły, poczucie wewnętrznej siły. Wyciągnie Cie z tego bagna w którym zatapiałeś się od dłuższego już czasu i poprowadzi nową drogą. Co ważniejsze - będzie szedł zaraz obok Ciebie.'"
Reposted fromcannellle cannellle viaSkydelan Skydelan
Utrzymywanie stałego kontaktu wzrokowego jest tak samo istotnym składnikiem eleganckiego stylu bycia i oznaką dobrych manier jak mocny uścisk dłoni. Świadczy o szacunku, jakim darzymy rozmówcę, a także o naszej pewności siebie. W ten sposób dajemy do zrozumienia, że nie mamy nic do ukrycia. Osoba, która utrzymuje kontakt wzrokowy, wysyła komunikat, że jest godna zaufania. Ponadto, gdy patrzymy naszemu rozmówcy w oczy, dajemy mu poznać, że go uważnie słuchamy.
— Jennifer L. Scott, "Szkoła wdzięku Madame Chic"
Reposted fromflorentyna florentyna viaSkydelan Skydelan

February 11 2019

6384 4e6c 390
Reposted fromsoftboi softboi viaSkydelan Skydelan
6383 d800 390
Reposted fromsoftboi softboi viaSkydelan Skydelan
6259 8c50 390
Reposted fromsoftboi softboi viaSkydelan Skydelan
Mężczyz­na po­winien za­bierać ko­bietę do miej­sc, które jej obiecał.  
— Janusz Leon Wiśniewski
Reposted fromlovvie lovvie viaSkydelan Skydelan
Nie módlcie się o łatwe życie. 
Módlcie się, żebyście byli silniejszymi ludźmi. 
— John F. Kennedy
Reposted fromlovvie lovvie viaSkydelan Skydelan
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl